A A A

Systemy oznaczania stali

Komentarz
Wymienione w przykładzie 1 stale S275J2; S355JR, S460Q, S420NL – bazują na składzie chemicznym odpowiadającym stali znanej wg PN jako 18G2. UWAGA. Półprodukty hutnicze oznaczone literami odpowiedniej obróbki cieplnej (Q, N, M) są dostarczane w stanie obrobionym cieplnie i nie są poddawane obróbce cieplnej u użytkownika. Nazywa się je drobnoziarnistymi ponieważ przebyta obróbka cieplna (Q, N, M) czyni strukturę drobnoziarnistą. Z kolei drobnoziarnista struktura tych stali czyni je odpowiednimi do pracy w podzerowych temperaturach – litera L (kierunek: Syberia, Skandynawia).

Przykład 2.
C35; C35E; C35R. Stale niestopowe maszynowe (na części maszyn) do ulepszania cieplnego w zapisie wskazującym na skład chemiczny
C35cyfra 35 po literze C (stal węglowa) - oznacza punkty węgla w setnych procenta
C35Edodatkowa litera E – ogranicza zawartość siarki; zwykle Smax<0,035%.
C35Rdodatkowa litera R – narzuca zawartość siarki, zwykle S=0,02-0,04%, dodawana ze względu na łamliwość wióra podczas skrawania


Dodatkowe symbole ze znakiem plusa (+) definiują stan obróbki cieplnej dostawy, np.
+ U lub bez znakubez obróbki cieplnej (stan surowy)
+ Awyrób wyżarzony zmiękczająco
+ Nwyrób po normalizowaniu lub walcowany normalizująco
+ QTwyrób ulepszony cieplnie


UWAGA. Stale narzędziowe węglowe używają zapisu C90U (d. N9E). Tutaj litera U oznacza stal narzędziową płytko hartującą się.