A A A

Systemy oznaczania stali

Przykład 1.
S275J2; S355JR, S460Q, S420NL. Stale niestopowe konstrukcyjne w zapisie wg ich własności.
Przez „konstrukcyjne” obecnie rozumie się przeznaczenie na konstrukcje budowlane, a skoro budowlane to w składzie chemicznym powinna być zakodowana ich dobra spawalność, a to znaczy, że równoważnik węglowy nie przekracza wartości CE<0,45%. Trzy cyfry po literze S – oznaczają wymaganą granicę plastyczności Re>.... Aby rozszyfrować symbole J2, czy JR sięgamy do tabeli 1 z wymaganymi wartościami pracy łamania [J] określonymi w próbie udarności na młocie Charpy’ego, w konkretnej temperaturze.
Tab.1
Symbole po liczbie odpowiadającej Re – oto znaczenie niektórych:
Mwyrób po walcowaniu termomechanicznym
Nwyrób po normalizowaniu lub walcowany normalizująco
Qwyrób ulepszony cieplnie
Ginne cechy
WWheathering steel - stal trudnordzewiejąca odporna na korozję atmosferyczną
Lprzeznaczona do podzerowych temperatur, z odpowiednio usytuowanym progiem kruchości (np. praca łamania KV(-50oC)>27J)
Hdo pracy w podwyższonych temperaturach (<450oC)


Poniżej podano przykłady kodowania stali wg własności i ich odczytanie.
S275J2stal konstrukcyjna Re>275MPa; praca łamania KV(-20oC)>27J
S355JRstal konstrukcyjna Re>355MPa; praca łamania KV(20oC)>27J
S460Qstal konstrukcyjna Re>460MPa; drobnoziarnista po ulepszaniu cieplnym
S460NLstal konstrukcyjna Re>460MPa; drobnoziarnista po normalizowaniu, do pracy w obniżonych temperaturach
S355J2Wstal konstrukcyjna trudnordzewiejąca Re>355MPa; praca łamania KV(-20oC)>27J
S275MLstal konstrukcyjna Re>275MPa; drobnoziarnista po walcowaniu termo-mechanicznym; do pracy w obniżonych temperaturach
P355GHstal kontr. niestopowa Re>355MPa; do urządzeń pracujących pod ciśnieniem (P), w podwyższonych temperaturach