A A A

Stale nierdzewne (INOX) i kwasoodporne

Stal nierdzewna, to stal odporna na działanie czynników atmosferycznych, rozcieńczonych kwasów, roztworów alkalicznych i podobnych. Odporność korozyjną stali uzyskuje się poprzez wysoką zawartość chromu 12-30%.
  • Stale wysokochromowe (>12%Cr) o strukturze żelaza α - martenzytycznej lub ferrytycznej. Prócz odporności korozyjnej - dają możliwość zastosowań na części maszyn narażone na ścieranie i przeznaczenia narzędziowe (stale martenzytyczne).
  • Stale austenityczne. Stale z grupy 18Cr-10Ni dodatkowo zyskują odporność korozyjną przez fakt, że dodatek niklu jest odpowiedzialny za wytworzenie jednofazowej struktury austenitycznej (struktura niemagnetyczna). Zawartość węgla w tych stalach jest b. niska. Z tej grupy dobiera się stale o przeznaczeniu kwasoodporne.

Obróbka cieplna. Stale nierdzewne podlegają obróbce cieplnej - odpowiedniej do typu struktury. Obróbka ta powinna być zagwarantowana w stanie dostawy (np. stan przesycony dla stali austenitycznych) lub może być wykonana finalnie u zamawiającego (np. hartowanie/odpuszczanie stali martenzytycznej).

Spawalność. Zabiegi spawania mogą osłabić lokalnie własności (kruchość) i odporność korozyjną niektórych gatunków stali nierdzewnych. Przewidując spawanie - należy to zadeklarować, aby świadomie dobrać właściwy gatunek stali.